Over ons

Geboortezorg Oplossingen is een organisatie die zich richt op het ondersteunen en ontzorgen van geboorteprofessionals. Wij richten ons niet op de inhoudelijke zorg, want daar ligt de expertise niet. Oplossingen ter verbetering van de communicatie, organisatie, financiën, etc. is waar wij ons mee bezig houden.

Gedurende zijn werkzaamheden in de geboortebranche van de afgelopen jaren heeft oprichter Roel van Schoonhoven veel gezien en gehoord. Hij heeft van dichtbij gezien hoe het niet moet en wel kan. Dankzij zijn ervaringen en nog belangrijker de ervaringen van de professionals heeft hij besloten om Geboortezorg Oplossingen te starten. Geboorteprofessionals hebben een centrale rol, want zij zien veel meer dan wij. Alles wat er wordt aangeboden is tot stand gekomen met dank aan de input van, en samenwerking met, geboorteprofessionals zelf.

Geboortezorg Oplossingen is dan ook trots op haar integere en betrouwbare relatie met allerlei professionals uit de geboortezorg variërend van verloskundige tot kinderarts. Zij staan altijd open om hun mening te geven over bestaande, mogelijk nieuwe en verbeterde oplossingen of dragen er zelf een aan!

De eerste oplossingen zijn inmiddels ontwikkeld. Een van die oplossingen is een geautomatiseerd E-mailsysteem gericht op het verbeteren van de eenduidige en integrale informatievoorziening vanuit geboorteprofessionals richting hun cliënten. Een systeem waarbij de professionals wel hun eigen inhoud (teksten, logo, contactgegevens) aanleveren, maar het werk en de bekostiging verder uit handen worden genomen. Een concrete toepassing zien we terug in o.a. de Zwangerschapsmail en de Vadermail.

Oplossingen worden of in eigen beheer ontwikkeld of in samenwerking met andere organisaties. In dat laatste geval vormen we dan een brug tussen die partij en de geboortezorg.

 

onsteam